KY-5型标准集料道砟颗粒表面清洁度P30玻璃过滤器

科宇道砟颗粒表面清洁度P30玻璃过滤器

500mL的P30(滤板孔径0.016mm~0.03mm)

1,洛杉矶磨耗试验机     单价:4500元
 
2,标准集料冲击韧度试验机   
3,圆盘耐磨硬度试验机(硬度系数K干磨)   
4,标准集料压碎率试模   
 
5,道砟集料压碎率试模   
 
6,石粉55型渗透仪     70型渗透仪 
 
7, 76g圆锥液限仪 
 
8,石粉液塑限联合测定仪   
 
9  道砟针片状规准仪    
10,集料软弱颗粒试验仪   
 
11,集料坚固性试验仪       
 
12,集料碱活性养护箱      
 
13岩石点荷载测定仪       
 
14,石粉抗压试模(50X50X50mm三联)
 
15,集料碱活性测长仪 
 
16 .标准振筛机  

2345_image_file_copy_1.jpg